Burgersturing

In gesprek met Ineke Khalil en Johan Brandsema:
“WebProfit is de juiste partner voor ondernemende bedrijven.”

Dat een klant meerdere mooie ideeën kan hebben, bewijst Ineke Khalil. Met al een mooie samenwerking tussen WebProfit en haar bedrijf Teamondernemerschap was de stap snel gemaakt: toen Ineke samen met Johan Brandsema een idee had, klopte ze opnieuw aan bij WebProfit om de handen ineen te slaan. Met een prachtig resultaat. 

Burgersturing is niet zomaar een idee, maar is ontstaan vanuit een gevoel van urgentie.

“In deze tijd waarin het vertrouwen in politici en bestuurders afneemt en het publieke debat polariseert,is het juist belangrijk dat burgers actief betrokken worden bij de besluitvorming rondom complexe, maatschappelijke vraagstukken”, aldus Ineke.  De stichting, die ze samen met Johan leidt, moet zorgen voor lokale en landelijke burgerpanels. Johan: “Met Burgersturing wil ik bijdragen aan het ongefilterd op tafel krijgen van de ervaringen en opvattingen van burgers.

Image
Momenteel zie je dat burgers keer op keer moeite hebben om echt door te dringen tot politici, bestuurders en ambtenaren. Op dit moment zijn er al verschillende vormen van burgerinspraak, maar dan liggen er al een of meerdere oplossingen. Daar wordt niet gevraagd om eigen input.”

Structureel onderdeel

Juist omdat de burgerpanels weg van verhitte media-discussies plaatsvinden, is er de rust en tijd om écht inhoudelijk te verdiepen in de thematiek en komt men op basis van een goede afweging van alle belangen tot een concreet voorstel. Met deze vorm van directe democratie kan het vertrouwen tussen de burger en politiek weer worden opgebouwd. Volgens Ineke en Johan moeten burgerpanels structureel onderdeel worden van de samenleving. Zo wordt Nederland een sterkere democratische samenleving. De woordkeuze voor Burgersturing is niet voor niets: “De burger is direct betrokken en stuurt actief mee in de maatschappelijke besluitvorming. Dat is echt iets anders dan inspraakavonden waarin met de uitkomst heel vrijblijvend wordt omgegaan.”

Groen licht

Met het idee van Burgersturing klopte Ineke aan bij WebProfit. “De website Teamondernemerschap is een co-productie geweest tussen vormgeefster Bea Oostenenk van Atelier Oost en WebProfit. Ik heb daarom beide partijen benaderd en gevraagd of zij bereid waren te investeren in ons idee tijdens de opstartfase. Gelukkig gaven Bea en Dirk-Jan allebei groen licht.” Dat is het startsein voor Ineke en Johan om aan de slag te gaan met de teksten. Johan en Sanne van WebProfit hebben vervolgens intensief samengewerkt. “We hebben veel contact gehad over waar welke tekst komt, de plaatsing van de witregels en dat soort zaken. Als je dat samen goed kan oppakken dan leidt dat tot een prachtig resultaat. Dat werkt heel fijn.”

(tekst loopt door onder afbeelding)
Image

Creatief proces

Ineke en Johan kijken terug op een prettige samenwerking tijdens de opstartfase. “Wat heel fijn is is dat er vanuit WebProfit veel bereidheid is om mee te bewegen terwijl wij al schrijvende toewerken naar een eindversie. Je begint met een eerste tekstversie. Dan denk je: nee, dit moet beter. Wij gebruikten het schrijfproces om onze dienstverlening te finetunen. Dat is onderdeel van het creatieve proces. Dit vraagt wel wat van de website-bouwer: geduld en de bereidheid om mee te bewegen. Daar vinden wij WebProfit heel prettig in.”

Toekomstmuziek

Nu de website van Burgersturing is afgerond, liggen er genoeg mogelijkheden klaar voor de toekomst. “WebProfit kan een belangrijke rol spelen in het inzetten van de online community, door bijvoorbeeld het creëren van een online platform waardoor medeburgers actief vanaf de zijlijn kunnen meekijken en adviseren. Ook vinden we het verzamelen van data een belangrijk onderdeel. Stel, je gaat met een vragenlijst een grote groep burgers interviewen en je wilt de uitkomst inzichtelijk maken als informatie voor de medeburger. Dat kan het team van WebProfit heel goed. En we willen de voortgang bewaken: via visuals, rapporten of grafieken inzichtelijk maken wat er gebeurt. WebProfit kan een goede rol spelen in het makkelijk toegankelijk maken van deze informatie. Kortom: er zit veel toekomstmuziek in onze samenwerking. Het is nu aan ons om de eerste opdrachten binnen te halen om zo onze organisatie uit te bouwen.”

Klankbord

Wil jij ook hulp bij het realiseren van jouw plan? Neem dan contact met ons op. Ineke en Johan: “Onze casus is een start-up. Je kunt naar WebProfit komen als je al iets hebt of rondloopt met een nieuwe idee. WebProfit beweegt met je mee. Dat vinden we ontzettend sterk. Daarnaast heeft Dirk-Jan van WebProfit een ondernemende geest en investeert hij in Burgersturing omdat hij erin gelooft. WebProfit is een geschikte partner voor ondernemende bedrijven. Dirk-Jan is een perfect klankbord en denkt met je mee welke route je kunt gaan. Dat sluit mooi aan bij snel ontwikkelde of startende ondernemingen.”

Meer weten over Burgersturing? Neem dan een kijkje op www.burgersturing.nl

Jouw mogelijkheden ontdekken met ons internetbureau?

Neem direct contact op!